شیدایی

ازدواج های ثبت شده

آقا : علی
خانم : شهلاش
شهر : تهران
شهر : شميرانات
آقا : جمشید
خانم : بی نام
شهر : ورامين
شهر : تهران
آقا : پژواک
خانم : فاطمه
متولد : 1359/10/23
شهر : تهران
شهر : شاهرود
آقا : مجتبی
خانم : بی نام
شهر : اصفهان
شهر : بوشهر
آقا : علیرضا
خانم : يلوفر
شهر : لواسان
شهر : تبريز
آقا : محمود
خانم : پروین
متولد : 1373/7/27
متولد : 1375/6/16
شهر : شيراز
شهر : شيراز
آقا : کوروش
متولد : 1368/7/29
شهر : شيراز
شهر : لاهيجان
آقا : محسن
خانم : نگین
متولد : 1370/1/27
متولد : 1378/1/27
شهر : شهرضا
شهر : اصفهان
آقا : ابوالفضل
متولد : 1365/8/11
شهر : شبستر
شهر : مرند
آقا : جمال
خانم : نازنین
متولد : 1365/12/1
شهر : ارسنجان
شهر : ساري
آقا : احسان
خانم : آرزو
متولد : 1364/12/15
شهر : كرمانشاه
شهر : كرمانشاه
آقا : محمدرضا
خانم : الناز
متولد : 1366/12/2
شهر : اصفهان
شهر : اصفهان
آقا : محمود
خانم : مریم
متولد : 1369/7/11
متولد : 1374/5/17
شهر : شيراز
شهر : شيراز

سایت شیدایی یک سایت رایگان همسریابی است که بستری مناسب برای پیدا کردن نیمه گمشده تان را در اختیارتان قرار خواهد داد. با شناخت این سایت و ورود به آن می توانید جفت فرکانسی تان را پیدا و با او ازدواج کنید. امکاناتی که این سایت می دهد به شما در پیدا کردن این جفت، بسیار کمک خواهد کرد.